การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลมในแนวดิ่ง

            เราจะเคยเห็นการแกว่งเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำในแนวดิ่ง      การปล่อยให้ลูกกลมโลหะ เคลื่อนที่บนรางในแนวดิ่ง และการเคลื่อนที่ของรถไฟตีลังกาในสวนสนุก
  1. ทำไมน้ำในถังน้ำจึงไม่หกออกจากถังน้ำ
  2. ทำไมลูกกลมเหล็กจึงไม่ตกจากราง
  3. และทำไมคนจึงไม่ตกจากรถรางที่เคลื่อนที่กลับหัวลง เป็นต้น
อธิบายปรากฏการณ์
การหาความเร็ว
แรงกระทำที่เกี่ยวข้อง
การหาพลังงาน


โดย : นายนริศ สันติวงศ์ โรงเรียนปากช่อง
และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.