การเก็บรักษาแสงอาทิตย์

พลังงานจากดวงอาทิตย์นี้ สามารถนำมาเก็บเอาไว้แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนได้ ความร้อนนี้จะถูกนำไปใช้ทำความอบอุ่นใน อาคารบ้านเรือนและใช้ในการทำน้ำร้อนได้อีกด้วย

บ้านทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากดวงอาทิตย์ถูกเก็บรักษาไว้ในหลังคาลาดเอียงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษหลังคาแบบนี้มีประโยชน์มากในภูมิประเทศที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อย

วิธีการหนึ่งที่ใช้กันอยู่คือ การใช้แผ่นโลหะที่เรียกว่าแผ่นรับความร้อนซึ่งมีลักษณะแบน แผ่นรับความร้อนนี้จะถูกติดตั้งไว้บนหลังคาโดยหันหน้าไปในทิศทางที่จะรับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด ข้างใต้แผ่นรับความร้อนนี้มีท่อหลาย ๆ ท่อติดอยู่ภายในท่อบรรจุของเหลวพิเศษชนิดหนึ่ง เมื่อแสงแดดแผดเผาแผ่นรับความร้อน ของเหลวในท่อก็จะร้อนด้วย ตอนนี้ก็จะต้องเก็บรักษา ความร้อนเอาไว้ก่อนจนกว่าจะต้องการใช้ โดยเราให้ของเหลวพิเศษนี้ไหลถ่ายเทจากท่อข้างใต้ แผ่นรับความร้อนไปตามท่อที่ต่อเข้าไปผ่านถังเก็บน้ำความร้อนจากของเหลวภายในท่อนี้จะทำให้ น้ำในถังร้อน น้ำร้อนนี้ก็จะถูกเก็บรักษาไวในถังที่มีฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืน และในวันที่ไม่มีแสงแดดสำหรับของเหลวนี้เมื่อระบายความร้อนให้กับน้ำจนตัวมันเย็นลง แล้วก็จะถูกส่งกลับเข้าไปที่แผ่นรับแสงอาทิตย์เพื่อดูดซับความร้อนอีกเป็นเช่นนี้เรื่อย ไป

ไอน้ำร้อนจากน้ำพุร้อนใต้พื้นดินแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกของหินที่อยู่ข้างบน

นอกจากนี้ แสงอาทิตย์ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้านี้ เราเรียกว่า เซลล์ไฟฟ้าพลังแสง (PHOTOELECTRIC CELL) เมื่อมีแสงส่องมาตกกระทบเซลล์ เหล่านี้ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา ถ้าแสงนั้นเป็นแสงอาทิตย์เราเรียกมันว่า เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เหล่านี้หลาย ๆ เซลล์เมื่อนำมาเชื่อมต่อกันก็จะเกิดเป็นแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับยานอวกาศ
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).