การประหยัดพลังงาน

ในอนาคตเราอาจจะต้องอาศัยแหล่งกำเนิดพลังงานอีกหลาย ๆ แหล่งแต่จนกว่าจะถึงเวลานั้นเราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาแหล่งพลังงานที่เรามีอยู่แล้วนี้ให้คงอยู่ต่อไปนาน ๆ

เราสามารถช่วยกันถนอมการใช้พลังงานได้

เหล่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่างกำลังคันคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ ในการประหยัดพลังงาน ได้ออกแบบเครื่องใช้ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน พยายามหาวิธีที่จะผลิตแก๊สและน้ำมันจากขยะมูลฝอย ขนาดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงก็ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ถ้ามนุษย์เราผนึกกำลังกันนำเอาความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสิทธิภาพ มนุษย์เราก็จะประสบความสำเร็จอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).