กระจกวิเศษ

อาคีมีดีส (ARCHIMEDES) นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ ประมาณ 2,200 ปีมาแล้วได้พยายามใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยการใช้ กระจกสะท้อนแสง อาคีมีดีสได้สาธิตวิธีการบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถควบคุมพลัง งานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ มีตำนานเล่าว่าอาคีมีดีสใช้กระจกเว้าทำด้วยบรอนซ์ เป็นจุดรวม แสงอาทิตย์แล้วสะท้อนไปที่กองเรือโรมันที่ยกมาโจมตีบ้านเมืองของเขา ความร้อนจากแสง อาทิตย์ที่สะท้อนจากกระจกทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทำลายกองเรือของข้าศึกจนหมดสิ้น

หลักการต่าง ๆ ของอาคีมีดิสได้มีนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส ชื่อ จอร์จ บูฟอง (Georges Buffon) นำมาใช้ในศตวรรษที่ 18 บูฟองได้ทำการทดลองกับกระจกเงาหลาย ๆ รูป แบบและในที่สุดเขาก็สามารถทำให้กองฟืนที่อยู่ห่างออกไป 200 ฟุตติดไฟลุกไหม้ได้

อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็มิได้ประสบความสำเร็จในการที่จะพยายามนำเอาพลังงานจากแสง อาทิตย์มาใช้ได้เสมอไป ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่ง พลังงานจำนวนมหาศาลมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นโลกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะหาก แต่ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานแผ่กระจายออกไปเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ดังนั้นพวกวิศวกร จึงได้ใช้เวลานานหลายปีสร้างเครื่องมือจำนวนหนึ่งขึ้นมาเพื่อเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ หนึ่งในบรรดาเตาพลังงานแสงอาทิตย์เตาแรก ๆ สร้างขึ้นโดยสถาบัน เทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (The California Institute of Technology) แต่แทนที่จะใช้กระจกเงา เตาพลังงานแสงอาทิตย์นี้กลับใช้เลนส์ในการรวมแสงอาทิตย์

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า เครื่องมือที่แสนจะสลับซับซ้อนนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างแพง มาก และใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม วิศวกรก็มิได้หยุดยั้งที่จะคิดค้นสร้างเครื่องมือ ใหม่ ๆ ขึ้นมา และในที่สุด พวกเขาก็ได้พัฒนาเครื่องมือที่ไม่สลับซับซ้อนและสามารถนำเอาพลัง งานจากดวงอาทิตย์มาใช้อย่างได้ผล ปัจจุบันนี้มีเตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ได้ผลดีที่เทือกเขาพิริ นีส (THE PYRENEES MOUNTAINS) ประเทศฝรั่งเศสและมีการสร้างเตาแบบคล้าย ๆ กันนี้ที่ เมืองเดนเวอร์ (DENVER) มลรัฐโคโลราโด (COLORADO) ประเทศสหรัฐอเมริกา


เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).