โลกแตก

โลกแตก อุบัติเหตุแผ่นดินไหวเกิดได้ทุกเมื่อถึงกับมีนักวิทยาศาสตร์ ได้คาดเดาว่าโลกอาจจะแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ หากเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณจุดอ่อนของโลก ตามสถิติในทศวรรษที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตด้วยแผ่นดินไหวเป็นตัวเลขที่สูงมาก เช่น ในปี ค.ศ. 1556 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตถึง 830,000 คน ชีวิตมนุษย์ 140,000 คน ในโปรตุเกสก็ต้องถูกแผ่นดินกลืนไป ในปี ค.ศ. 1755 ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดเห็นจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะนำพาชีวิต มนุษย์ไปเป็นแสน แต่ในปัจจุบันนับได้ว่า ญี่ปุ่นมีระบบป้องกันอันตรายที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดได้ดีมาก ความเสียหายในการเกิดแผ่นดินไหว ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้
สถิติการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละปีนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก คือ 500,000 ครั้งแต่หาใช่ว่าทุกครั้งที่เกิดจะทำลายชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน มีเพียง 1,000 ครั้งเท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์ได้ และ 100,000 ครั้งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแผ่นดินไหว นอกนั้นมักจะเกิดในบริเวณมหาสมุทรต่างจะไปส่งผลกระทบโดยตรง แต่จะทำให้เกิดคลื่นพายุลมแรงจัด จะเป็นอันตรายต่อชาวประมง
การสำรวจการเกิดแผ่นดินไหว เห็นจะเป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ สำคัญมาก เพราะทุกอย่างหมายถึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ทุกครั้งที่จะเกิดแผ่นดินไหว จะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างช้าที่สุดประมาณ 7 วัน แต่นั่นก็ไม่แคล้วที่จะเกิดความเสียหายอย่างมากมาย ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันภัยธรรมชาตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเคลื่อนที่ของชั้นดินและหินของเปลือกโลกชั้นนอกสุด (ลึกประมาณ 60 กิโลเมตร) นักวิทยาศาสตร์ได้สัณนิษฐานเหตุนี้มีส่วนทำให้เกิดแผ่นดินไหว การเคลื่อนตัวของชั้นหินในเปลือกโลกเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะการเคลื่อนตัวอย่างนี้ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล ในแต่ละปีการเคลื่อนตัวของผิวโลกจะเกิดประมาณ 2-3 ซม. ชั้นหินและดินที่เคลื่อนตัวหากเคลื่อนตัวตามกันมักจะไม่มีปัญหาเท่าไร แต่ถ้าเคลื่อนตัวสวนกันแล้ว ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวก็จะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นใน แคลิฟอร์เนีย เปลือกโลกชื่อแปซิฟิคเคลื่อนที่สวนกับเปลือกโลกชื่อ อเมริกันเคลื่อนตัวสวนกันทำให้เห็นเป็นรอยแยกของผิวโลกอย่างชัดเจนการเคลื่อนตัวของเปลือกบางครั้งมีการเคลื่อนตัวเข้าหากันจึงทำให้เกิดการโค้งงอของเปลือกโลก
"ไซโมกราฟ" เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของผิวโลก ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เครื่องไซโมกราฟอย่างง่าย ๆ ประกอบด้วย กระบอกทรงกลมหมุนได้ ตั้งอยู่บนพื้นราบพื้นสม่ำเสมอ ขณะที่กระบอกกลมหมุนไป ปากกาจะบันทึกเส้นลงบนผิวของกระบอกทรงกลมนั้น ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลจะใช้ออสซิโลสโค
ได้มีผู้เสนอแนวทางแก้ไขการเกิดแผ่นดินไหวจากหนักให้เบาได้ โดยการสูบน้ำเข้าไปในบริเวณที่คิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวฉะนั้นการเคลื่อนตัวของชั้นหินภายในจะได้เคลื่อนที่เป็นอิสระจะเปลือกโลกภายนอก ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนน้อยลงที่พื้นผิวหรือสูบน้ำออกจากชั้นหินที่กำลังเคลื่อนที่สวนกัน หรือเคลื่อนเข้าหากันเพราะไม่ให้มีการชนกันของชั้นหินใต้ผิวโลก
ที่มา : นิตยสารเรียนดี ปี 2 ฉบับที่ 2