แรงโน้มถ่วงของโลก

แรงโน้มถ่วงเกิดมาจากมวลดึงดูดซึ่งกันและกัน เมื่อเราเข้าไปอยู่ใต้โลก แรงดึงดูดของมวลที่เกิดขึ้นบนศีรษะจะหักลบกับมวลที่อยู่ใต้เท้า เหลือเท่าไหร่ก็เป็นแรงโน้มถ่วง ดั้งนั้นถ้าเรามุดลงไปถึงใจกลางโลก จะไม่มีแรงโน้มถ่วงเลย เพราะมวลที่อยู่บนศีรษะและใต้เท้าของเราเท่ากัน น่าแปลกใจตรงที่ว่านอกอวกาศก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีแรงโน้มถ่วงน้อย และเมื่อมุดลงไปใต้โลกก็มีแรงโน้มถ่วงน้อยด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา : นายจรัส บุณยธรรมา, ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์, 2540.