ดาวที่ขอบจักรวาล
คนทั่วไปมักจะคิดว่า อาณาบริเวณของสุริยจักรวาลนั้นสิ้นสุดลงที่ดาวพลูโต และถึงแม้นักดาราศาสตร์จะได้พยายามค้นหาดาวเคราะห์ดวงที่ 10 สักเพียงใดก็ตาม ความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย แต่ก็มีนักดาราศาสตร์อีกหลายคนที่ยังปักใจเชื่อว่าดวงอาทิตย์ของเรามีดาวบริวารที่กำลังโคจรอยู่ ณ ที่ที่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพลูโตอีก และขณะนี้เราได้พบหลักฐานที่แสดงชัดเจนว่า ความเชื่อเช่นนี้คือความจริง
K.E. Edgeworth คือนักดาราศาสตร์คนแรก ของโลกที่ได้กล่าวว่า ในอวกาศที่ว่างเปล่า ณ ที่ที่ไกลจากดวงอาทิตย์ กว่าดาวพลูโต คือที่อยู่ของหมู่ดาวหางที่มีสะเก็ดดาวขนาดจิ๋วจำนวนมากมายและสะเก็ดดาวเหล่านี้ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้ เพราะมันมีแรงดึงดูดกันน้อย แต่เมื่อใดก็ตามที่มันโคจรผ่านใกล้ดาวเนปจูน แรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงที่มหาศาลของดาวจะดึงดูดมันให้โคจรโค้งผ่านดวงอาทิตย์เป็นดาวหาง ให้ชาวโลก (บางคน) ตกใจแตกตื่นกันจ้าละหวั่น
ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้พบหลักฐานมากมาย ที่สนับสนุนความคิดของ Edgeworth ว่าถูกต้อง โดยได้พบสะเก็ดดาวจำนวนมากมายโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ภายในบริเวณที่เป็นแถบกว้าง อาณาบริเวณนี้มีชื่อทางวิชาการว่า Kuiper belt โดยมีระยะใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์เท่ากับ 35 AU และ 1,000 AU ตามลำดับ (1AU = Astronomical Unit มีค่าเท่ากับระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ดังนั้น 35 AU คือ 35 เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์) ในขณะที่ดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพียง 40 AU เท่านั้นเอง

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)