ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี
Laplace ѡԷʵÏáͧš䴌ʹԴNj ҳ 46,000 Ōҹ Ō ˏҧ ໚ͧǧҷԵѧ 䴌աҫÌ͹؋˹عͺ ͧˌѹٻÆҧẹ͹ҹ ҡ؋ҫÌ͹ŧ䴌 ˌҫҧʋǹѺ ໚͹ءҺҵҴ˭硵ҧ ѹ ç֧ٴNjҧ ͹ءҺҵ˭ ŋҹ䴌֧ҫǡѺѹ໚ˏ ǧѹÏ֧ɮѺѹѡҺ Ë 200 ´ͧ͹صͧ ˏ¨ѡ ѧ໚ͧբػ ТѡԷʵÏ䴌ҡ Ǩ ѡ Ōͧ÷ȹҹǡȵҧ 㹪ǧ 30 輋ҹ 䴌ʴˌҵ ͧˏ 9 ǧǧѹÏ 61 ǧNj͹ѹ ŋҹصҡҫÌ͹؋ѹ
ѹ ѡԷʵÏʋǹҡ䴌ѺNj кǹͧҫ§кǹ öÌҧ¨ѡˌٻÆҧ‹ҧ໚ًءѹѡԷʵÏ䴌 ͧǧѹÏ ظ ءÏ ѧءҺҵҡ Ҿઋ䴌ˌѡԷ ʵÏNjҡкǹѹзѹNjҧ ઋ ҧѺˏ ءҺҵѺ ǧѹÏ ໚աкǹ˹ҷÌҧ¨ѡ ѡԷʵÏ䴌Ìҧ ʶҹóͧÏ ä ҹdzʴˌNj ͡؋ҫÌ͹ŧ§ 1 Ōҹ෋ҹͧ 䴌ѵʌٹҧ 1 ûҡ㹡ҫÌ͹ Ҽҹ աҹ 50 Ōҹ ѵŋҹ䴌ѹѹ໚ѵҴ˭ ÌѺʋç⹌ǧ ֧ٴҫÌ͹ѧŧًˌǡѺѹ ʌҧ Դظ ءÏ ѧ ࢌ ʋǹҫًҡǧҷԵҡ໚ҫ ઋ ਹ֧ʺ สํ าเร็จในการ ʺ Ï Դҡҫŋҹ Ѻкǹ ѹ ѡԷʵÏ䴌ҡѧࡵͧĵ§ѺйҺͧѹ ͺǧҷԵ (᡹ͧš§ 23.5o Ѻ) ѧҴͧ ĵ ѡԷʵÏٌNj ĵ͡ Դ 䴌ˏǧ˹Ҵ˭ ෋š 䴌؋ĵ ˌѹͧ͹عͺ ǧҷԵ
ǧѹÏͧšઋѹ ѡʵÏ䴌 ҹdzNj ͧСͺͧšѧ 䴌໚Թ 500 Ōҹ͹ 䴌ˏǧ˹Ҵ˭෋Ҵѧ؋š ѧҡѹŌǪʋǹҧ Ш䴌 Ǻṋ໚ǧѹÏͧšش
˵óҧ Shoemaker-Levy 9 ؋ʺ 3 ͹໚ѡҹˌٌNj ʺ໚ҤѭԵšҡ жʺշ ˹ҷ šˌҡ؋ҧŌ Ե٧šѹغѵš䴌
ᵋ¨ѡ㪋NjҨᵋˏ෋ҹ ¨ѡѧմǧѹÏ໚ͧ ˏҧ ‹ҧ 61 ǧ ѡʵÏ䴌Nj ǧѹÏŋҹ ǧʹ 觡Nj ˏѹ⤨ًͺ ѹǧѹÏҧǧط ҧǧ ѧ Եًҧǧҡ ˏ (͡ҡš) ط ҡѴѡԷʵÏѡҹ͡ˌٌNj ǧѹÏҧǧԵ
ҹǡ Galileo 䴌١ʋͺʺҹ 3 Ō䴌 ҹNj ҹ⤨üҹŌǧѹÏ Europa ͧʺ ҹ䴌Ҿͧ Europa NjҾǧѹÏչ óԷʵÏҹѧ䴌ǨNjҷ㵌 ط
Europa ໚ǧѹÏҴشôǧѹÏ 4 ǧ Galileo 䴌໚á ѹ 10 Ҥ .. 2153 ǧʌٹҧ 3,130 ط㵌ǧ չ ֧֡ 100 ط֧໚طá Ѻᵋ Balboa 䴌ط Pacific 500 Ō ѡԷʵÏËٌNj Ì͹ˌ໚ҷҡ˹ жҹ ԧ ԵǧѹÏǧ ٻѡɳ
蹋ҵൌઋҡǧѹÏ Europa 䴌 ˌ NASA ѴԹ״÷ ҧҹ ͧҹǡ Galileo ա з֧»˹¡ ˹ˌҹ⤨üҹ Europa ա 8 Ͷٻ ѴʹͧǧѹÏǧ NASA ҴѧNj дѺ ٧ 300 ŌͧҾҹöѵءԴҴ˭ Njöࡎ䴌
NASA ѧ䴌 ˹ˌҹ Galileo ⤨üҹŌǧѹÏ Callisto 4 ѹǧѹÏ Callisto ʌٹҧ 4,810 ⤨ًʺش ºº Ѻ Europa Io Ganymede ҡǧ⤨ًҡʺ ҡ ѹ֧١ç֧ٴҡʺзҹ·ش
Nature Ѻѹ 6 Ȩ¹ .. 2541 K.K. Kurana 䴌 ҹNj ǧѹÏ Callisto ط㵌͹ѹ
͡ҡ Callisto Europa Ō NASA ѧ䴌 ˹ˌҹ Galileo ⤨üҹŌǧ ѹÏ Io ͧʺմ ա 2 ͶҾ ѧԴًǧ
Io ʌٹҧ 3,642 ໚ǧѹÏǧͧ¨ѡԵً ٧֧ 10 ǧѹÏǧ ໚ͧ ˌءҴҡ ǧѹÏǧ ขนาดเล็ก และสํ าหรับดาวทุกดวงที่มีขนาดเล็ก ภูเขาไฟบนดาว ѺԵҡŌ ᵋԹԹǧ ѹÏ Io 䴌١ç֧ٴͧʺ֧ٴ ˌԴ´Թ ѧҹÌ͹١ Ŵņ͡ҡ´ ͵˵շ ˌ Io ҹ Galileo ѧ䴌Ѵسͧ ١ҡҡņͧա NjNjسͧš֧ 600 ͧ ˌٌNj Io ໚Ì͹شͧ¨ѡ
ʋǹ Ganymede ໚ǧѹÏ˭ش¨ѡʌٹҧ ֧ 5,270 ֧ѺNj˭NjҴظա Ҵ˭ҳ 3 4 ͧѧ ѡԷʵÏ䴌NjҴǧѹÏǧ໚ǧѹÏǧ෋ҹͧ ѡʹͧѹͧ ֧ʹѧŋǨࢌ໚ 10% ͧࢌʹš ᵋѹʹͧѹʴˌٌNj ᡹ҧͧ Ganymede Ѻ᡹ҧͧš͹ѹ
2 ͹䴌Ъҹҵͧ Padova Եͧ The Three Galileos ͧ Galileo ͧѡԷʵÏ ҹǡŌͧ÷ȹŌͧͧԵ Ъ䴌ͺҾµҧ ͧʺǧѹÏˌᡋѹлһ John Paul 2 ͧѹлһçзҡ çʹѺʹعˌѡԷʵÏ Թäԧ ѺҵԵ ໚áѺ ҵѴԹҡʹ䴌ˌ Galileo ˌԨԷʵÏ 388 ͹Ѻ

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)