ฮัลโหล ฮัลโหล ที่นี่โลก นั่นที่ไหน
ตอนนี้หากไม่ได้เขียนถึงฮัลโหลๆ ก็คงถูกหาว่าเป็นคนที่ไม่ทันสมัย
ย่างเข้าเดือนมีนาคม พ.ศ.2532 องค์การอวกาศและการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือที่เรารู้จักกัน ในนามว่า NASA จะเริ่มโครงการเจาะจักรวาลหามนุษย์ต่างดาวอย่างเป็นทางการ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย จะแสวงหา "มนุษย์" บนโลกอื่นโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า radio telescope อุปกรณ์นี้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 305 เมตร ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุแทนที่จะใช้แสงแบบกล้องโทรทัศน์ทั่วไป NASA หวังว่าในเวลา 10 ปี ที่ยาวนานของโครงการ เราคงจะได้ยินสัญญาณคลื่นวิทยุจากอารยธรรมต่างดาวที่อยู่ไกลโพ้น ของจักรวาลบ้าง
จักรวาลของเรานั้น มีกาแล็กซีประมาณหนึ่งหมื่นล้านกาแล็กซี แต่กาแล็กซีมีดาวประมาณสามแสนล้านดวง โลกเราจึงเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ในจำนวนดาวนับจำนวนล้านล้านล้านดวงที่มีในจักรวาล เราไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะเชื่อว่า โลกเป็นดาวเดียวในจักรวาลที่มีมนุษย์ ส่วนดาวอื่นๆ ไม่มีมนุษย์เลย สำหรับเหตุผลที่เรายังไม่ได้ยินสัญญาณ ติดต่อจากโลกอื่นๆ นั้นมีได้หลายประการๆ คือ เรายังไม่ได้มีเวลาเสาะแสวงรับสัญญาณจากดาวบนฟ้าทุกดวง และ เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่า ระยะทางระหว่างแต่ละดวงนั้นไกลจากกันมาก ดังนั้นสัญญาณที่ใช้ในการติดต่อจึงต้องใช้ เวลานานในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น หากมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของกาแล็กซี M 13 จะส่งสัญญาณวิทยุมา ยังโลก ถึงแม้สัญญาณจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าความเร็วแสงก็ตาม แต่กว่ามนุษย์บนโลก จะได้ยินสัญญาณก็กินเวลา นานถึง 48,000 ปี !
และเนื่องจากว่ามนุษย์ มีความสามารถจำกัด ในการใช้ยานอวกาศท่องจักรวาลเป็นระยะทางไกลๆ และเป็น เวลานานๆ ทำให้หนทางเดียวที่เราจะค้นหามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ได้ คือการใช้สัญญาณวิทยุ และโดยทั่วไป การส่ง สัญญาณวิทยุจากโลกไปเป็นวิธีการที่ต้องลงทุนสูง และมีประสิทธิภาพน้อย
เราจึงหันมาใช้วิธีการ รับสัญญาณคลื่นวิทยุแทน
อนึ่งโครงการค้นหามนุษย์ต่างดาวนั้น มีจุดมุ่งหมายจะแสวงหามนุษย์ที่มีความคิดอ่าน มีภาษา มีเทคโนโลยี ฯลฯ เท่านั้น แต่ไม่ได้ค้นหาสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่น เช่น ต้นไม้ หรือไดโนเสาร์ เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ส่งคลื่นวิทยุมายังโลกไม่เป็น
ถึงแม้เราจะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ จากดาวดวงใด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าดาวดวงนี้ไม่มีมนุษย์ มันอาจ จะเป็นไปได้ว่าดาวดวงนั้นๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนของวิวัฒนาการ และมนุษย์บนดาวดวงนั้นยังไม่ถือกำเนิด เพราะแม้แต่โลก ของเราเองซึ่งมีอายุประมาณ 4,500 ล้านปี ก็เพิ่งมีมนุษย์มาเป็นเจ้าเข้าครองเมื่อ 2 ล้านปีหลังนี้เอง
เรามีเหตุผลเพียงพอ ที่จะเชื่อได้ว่า มนุษย์ต่างดาวบนโลกอื่น จะต้องมีรูปร่างและหน้าตาที่ผิดแผกแตกต่าง จากเรา และเขาเหล่านั้นอาจจะมีเทคโนโลยีที่สูงล้ำกว่าเรามาก และถ้าเราได้รับสัญญาณจากเขา เราจะส่งสัญญาณตอบ ว่าอย่างไร และใครจะเป็นคนแรกที่จะตอบ เราจะคุยกับเขาด้วยเรื่องอะไร เรื่องราคาหุ้นบนโลกหรือคุณเป็นอย่างไรบ้าง หรือคนแถวนั้นร่ำรวยผิดปกติกันมากไหม
วันใดที่มนุษย์ได้รับสัญญาณวิทยุ จากต่างดาว วันนั้นจะเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของมนุษยชาติ เพราะสัญญาณที่ได้รับจะบอกเราได้อย่างชัดเจนว่า เราไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว และเรามี "เพื่อน"
นี่คิดจะสนทนากับต่างดาว แล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันไม่คิดจะพูดกันบ้างหรือครับ

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)