ͧ :  ѭˋԵ
Empedocles ѡҪҵա䴌 ŋnjNj ทองคํ ามีอิทธิพล และอํานาจเหนือ เหตุผลสําหรับคนบางคน ҡŋ໚ԧѺҳ ѡҹҧѵʵÏ 䴌ʴˌNj ѳͧ؋ͺͧ ͧ 䴌ѡѹˌǧҳԤ ʧ Ìҧ ѧ䴌 ҡҪѧˏ ˋԻͧ ͧ ҡ ѧûͧ ѡҹѡɳʴˌNj Իҳٌѡ ͧ͹ط֧ 2,000 㹤Ïͧʵʹ ͧŋNjҡѵ Solomon çзѺҪѧ ͧ ç͹ѺҪԹ Sheba Pisarro ͧҪѧͧͧ་ Aztec Inca 䴌ࢌءŇ ѵͧͧŋҹ Ѻًû
ѹٌѡͧҷػó ͧ㪌ͧдѺ ػóԷʵÏҧ ᵋ з ˌͧ Ѻҵ ˌѹª ҡ ͧʺػä ͧ С (noble metal) ѹ͡ กับธาตุอื่นๆ เลย͡ˌԹѧѧ) ѧҡͧ ͺʴ ͡ਹ ҡ ѹࢌҷ ԡ ѧ ͧءʋͧʧʹ ˵ Ҥѭ ͺͧԵԵ
ͺҶNj ˵ͧҨ֧سѵઋ J.K. Norskov ˋԷÏ 䴌֡ԡ NjҧеͧѺͧ 䴌Njеͧ͹ࢌ ŌҺеͧͧ çִ˹ԴNjҧе ͧ еͧਹ ֧˹ͧеͧ öԴ䴌‹ҧ ˵ Ҥѭ ˌеͧͧĵԡ ѹ硵͹ًǧNjҧˌ͹ҡеͧҵ ʹº䴌 еͧ ͧ Ѻеͧҵ֧ เคมีกัน
ʋǹѡóԷ ʹѡ Ըö͡ 䴌NjҺdzËͧ ҡҡ§
R.Bodnar ˋ Virginia Polytechnic Institute Ѱԡ䴌NjԴ ͧ Թ ҫ؋͡ ҡҡņͧ ö ͡ˌٌNjdzŌ ١ Ëúҧ Bodnar Njкǹ óͧҵ ͧ 㵌Թ öˌѡóԷ͡ѷͧË 䴌Nj ˹͡ ͧء͹ًͧŋҧҡش 䴌Njҵеҧ ͧԻʏً§ѹ ໚ ً Andes ͧջԡ㵌໚ѷشͧ Ҩˌʹ
Bodnar 䴌֡֡Թͷ Ҵʌٹҧ 0.03 ѺԹ Ëҵҧ Nj ตามปกติ จะมีË ᵋ ˌËѹ ‹ҧ׹㵌šеͧÌ͹ ѹ дѺ֡Nj 20 ŧ Ë ѹ ᵋ͹Ë ѹ з Ëйŧ Ë และนํ้ าจะเริ่มแยกจากกัน ËҧԴѹ ֡дѺ֡෋ҡѹ Դͧ֡ԹËҧ Ҵ ö ͡ҾͧË㵌Թ䴌
Bodnar 䴌ººͧСͺͧ֡Թ ش䴌ҡdz Ѻ֡Թ䴌 ҡdz شNjًͧŌ ¢ŋҹNjö͡䴌Nj บริษัทขุดทองควรลงทุนขุด ณ ที่ใด
ѵ Midas ͧ 䴌ç㪌Ը ˌþ ͧ ŌͧçԵԧ ҡԴ 経ͧѡ١ͧ ١ҧ͹ѹ

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)