ǹǴسˌͧ ?

Ǵ俿ҷ㪌ѹءѹ ҹҹ俿ҷ ѧ俿ҹ ʌǴ Ì͹ ѧҹ俿ʋǹ˹ ١¹ѧҹÌ͹ ٭ѧҹ ˌѧ俿
㹻 ..2454 K. Onnes ÏŹ 䴌NjʌǴ ҡͷط ҹҹ俿س -269 ͧ ¡ҡó ٭ҹҹ俿 ‹ҧóNj Ҿ Ǵ (superconductivity) ¡س¹Ҿҡǹ 俿 ǹǴNjسԡĵ
ʹ 75 輋ҹ Դ й ҵǹ ǴԵШ ѹͧ䴌໚ ͧšԴNj໚§ ˵Ҵ䴌 ҵͧ ˌ سͧŴ Nj -250 ͧͧҡĴ˹ҳ -90 ͧ෋ҹͧ)
ᵋŌ㹻 .. 2529 K. Muller J. Bednordz ͧѡԡʏˋʶҺѹԨ IBM Zurich ԵÏŹ䴌NjСͺͧ barium, lanthanum, copper oxygen (ǡԡ ͧˌͧ) Ҿǹ Ǵ䴌س -243 ͧ
š䴌ٌ֡Ѻ Nj ҵ ѧСࢌ ًؤͧաö֧ 500 / óôÏöǨŋѹ ʹ ҹ ͧԹ ػóԡʏҧ ء ԴÏ䴌ѺѲԷҾ٧ҡ ،¤ʋ俿Ҩҡç俿 ًٌöŴ䴌ᵋ 10-15% ç俿ҷҸʨöʋ俿Ҷ֧§ غҪҹ䴌ᵋԴ
8 ѧäͧ Muller Bednordz ѡԷʵÏ 䴌ǹ Ǵ աѹԴ Сͺŋҹسԡĵ٧ ʶԵسԡĵШ ͹Ȩ¹ .. 2536 ໚ -140 ͧ
ในวารสารวิจัย Science ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2536 M. Lagues และคณะจาก Centre National Reserches Scientifique ҹNjԨͧѧˏǹ ǴԴ سԡĵ෋ҡѺ -23 ͧ
ҡŋǶ֧س -23 ͧˌ¿ ءٌ֡˹ѹ Ѻʡًdzš سNjҹ໚سʺ ٌ֡NjÌ͹« ໚ًԹͧѴԹٌ֡Ì͹˹ ѺѡԨ´ҹǹǴ س -23 ͧÌ͹ҡ Ì͹䴌Nj໚سˌͧ
Lagues ᨌNjšͧѧˏçÌҧͧе໚ Ō¢ ˹ еͧͧ͡ਹ§ً NjҧͧͧᴧѺ͡ ของ bismuth, strontium, calcium และ oxygen สอดแทรกเรียงสลับกัน และสารที่มีความหนา 0.00003 еًͧͧ͡ 8 ˹š ͹ѧˏ ͧ㪌ҹ кǹз ˌ໚ǹ Ǵ䴌ͧ෤ԤдѺ٧
Lagues С ѧ׹ѹʹѺʹعäͧҡѡԷʵÏ š ŋش Nature Ш ͹Ҥ .. 2537 P. Grant ˋ Electric Power Research Institute Ѱԡ 䴌ԾҡɏԨóͧNj ҹԨͧѡԷʵ ҡ䴌ˌ´ѴسѵԴҹ дҹÌ͹ͧ ѧˏ䴌 ˌö䴌Nj ҡóѡԷʵÏ໚ҡ óҾǴس -23 ͧԧ
ԷʵÏ ԴԴ ⹌NjҨ·ش ตนเองครับ

ที่มา : ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)