ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครเวฟและอื่นๆ ล้วนได้พลังงานไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งนั้น โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า 100 โรงซึ่งใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและอาคารต่างๆ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหลักการทำงานเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยทั่วไป ที่ใช้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน  ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติ  แต่เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะใช้ความร้อน จากปฏิกิริยานิวเคลียร์  ต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำส่งไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า แทนการต้มน้ำ จากการเผาไหม้    เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ


โดย : นายวิศิษฏ์ คำแท้ และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.