ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสร้อยสุดา เมืองตา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :ครูสอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :085-706706
Email :sssroysuda@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล