ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ วงษ์จี๋
ตำแหน่ง :ผช.ผอ.ฝ่ายปกครอง
หน้าที่หลัก :ฝ่ายปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายปกครอง