ชื่อ - นามสกุล :พระพุทธบาทพิทักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
หน้าที่หลัก :ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ที่อยู่ :วัดพระพุทธบาทตากผ้า
Telephone :0817832033
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้รับใบอนุญาต