ชื่อ - นามสกุล :พระครูสาทรธรรมพิเนต
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :279/1 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Telephone :087-176005
Email :piroon63@gmail.com