ชื่อ - นามสกุล :นายบรรพต กิติ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานงบประมาณและพัสดุ
หน้าที่หลัก :ครูสอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานงบประมาณและพัสดุ