ชื่อ - นามสกุล :พระปลัดรัตตัญญู รตนวโร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบุคคล
หน้าที่หลัก :ครูสอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :082-034346
Email :rattanyoo.6173@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานบุคคล