ชื่อ - นามสกุล :นายจุธรณัฐ คณะวงค์
ตำแหน่ง :ครูสอน
หน้าที่หลัก :ครูสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู